Predmostnaya ploschad

 • FOR INDIVIDUAL ENTITIES
  • Mo-Fr10:00 - 19:00
  • ClosedSa,Su
 • FOR LEGAL ENTITIES
  • Mo-Fr10:00 - 19:00
  • ClosedSa,Su
 • FOR CASH OPERATIONS
  • Mo-Fr10:00 - 19:00
  • ClosedSa,Su

Services

 • Service for individual entities

 • Service of legal entities

 • Cash transactions

 • Currency exchange

 • Biometric data

 • Mortgage loan service

Town Krasnoyarsk, prospekt im. gazety "Krasnoyarskiy rabochiy", 199, pom. 108